Helt nye leiligheter med
godkjent Husbankfinansiering

Byggingen er godt i gang